begalvė


begalvė
begal̃vis2, begal̃vė2 dkt. Begalviùs, kuriẽ važinė́ja išgė́rę, rei̇̃kia baũsti daũg griežčiaũ.

.